• Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 1 - Phan Bá Ngân

  Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 1 - Phan Bá Ngân

  Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 1 của Phan Bá Ngân gồm 6 chương, Phần 1 của giáo trình Hóa học phức chất trình bày nội dung của ba chương đầu với các nội dung về khái niệm, phân loại, vai trò và ý nghĩa của hóa học phức chất, thuyết cấu tạo phức chất và bản chất liên kết trong phức chất. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   29 p hiast 30/05/2014 232 12

 • Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 2 - Phan Bá Ngân

  Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 2 - Phan Bá Ngân

  Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 2 của Phan Bá Ngân gồm 6 chương, Phần 2 của giáo trình Hóa học phức chất trình bày nội dung của ba chương cuối với các nội dung về các phương pháp nghiên cứu phức chất, động học - cơ chế phản ứng thế phối tử và phần cuối là phần tài liệu tham khảo.

   35 p hiast 30/05/2014 161 2

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Hệ thống file trình bày các khái niệm, các phương pháp truy cập file, các thao tác với file, cấp phát không gian cho file, quản lý không gian trống trên đĩa, độ tin cậy của hệ thống file, bảo mật cho hệ thống file, cấu trúc hệ thống file10, hệ thống file FAT.

   66 p hiast 25/05/2014 191 9

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ giới thiệu địa chỉ và các vấn đề liên quan, một số cách tổ chức chương trình, các yêu cầu quản lý bộ nhớ, phân chương bộ nhớ, phân trang bộ nhớ, phân đoạn bộ nhớ, bộ nhớ ảo.

   80 p hiast 25/05/2014 222 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu chung trình bày các thành phần của hệ thống máy tính, khái niệm hệ điều hành, các dịch vụ do hệ điều hành cung cấp, giao diện lập trình của hệ điều hành, quá trình phát triển và một số khái niệm quan trọng, cấu trúc hệ điều hành, một số hệ điều hành cụ thể.

   24 p hiast 25/05/2014 273 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - TS. Nguyễn Qúy Sỹ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Tổng quan hệ thống máy tính trình bày lịch sử phát triển các hệ thống máy tính (computing system), các thế hệ máy tính điện tử số 3, kiến trúc máy tính thông dụng. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

   46 p hiast 25/05/2014 178 1

 • Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Ngọc Vinh

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tiến trình giới thiệu các khái niệm liên quan đến tiến trình, luồng (thread), điều độ tiến trình, đồng bộ hóa các tiến trình đồng thời, tình trạng bế tắc và đói.

   93 p hiast 25/05/2014 178 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 1: Tổng quan về vi xử lý và hệ vi xử lý giới thiệu về vi xử lý, hệ vi xử lý, cấu trúc hệ vi xử lý, kiến trúc von-Neuman và harvad; các đặc điểm cấu trúc của vi xử lý, công suất vi xử lý, các đặc tính nâng cao, lịch sử phát triển của vi xử lý.

   36 p hiast 25/05/2014 171 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 4: Phối ghép với bộ nhớ và thiết bị vào ra giới thiệu các tín hiệu của CPU, các tín hiệu của các mạch phụ trợ, mạch tạo xung nhịp, định thời và chu trình đọc ghi bus; phối ghép CPU với bộ nhớ, cấu trúc mạch nhớ, giải mã địa chỉ bộ nhớ, phối ghép CPU với thiết bị vào ra, phân loại thiết bị vào...

   30 p hiast 25/05/2014 166 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 2: Bộ vi xử lý intel 8086/8088 trình bày kiến trúc bên trong, sơ đồ khối, các đơn vị chức năng, các thanh ghi, phân loại bộ nhớ trong 8086/8088; tập lệnh của 8086/8088, khái niệm về lệnh và cách mã hóa lệnh, các chế độ địa chỉ của vi xử lý 8086/8088, phân loại tập lệnh của vi xử lý, mô tả tập lệnh của...

   59 p hiast 25/05/2014 161 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 3 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 3: Lập trình hợp ngữ với 8086/8088 giới thiệu về hợp ngữ, cú pháp của chương trình hợp ngữ, dữ liệu cho chương trình hợp ngữ, biến và hằng, khung chương trình hợp ngữ, các cấu trúc điều khiển, giới thiệu phần mềm mô phỏng em8086.

   26 p hiast 25/05/2014 163 0

 • Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - TS. Hoàng Xuân Dậu

  Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 5: Các phương pháp vào ra dữ liệu giới thiệu các phương pháp vào ra dữ liệu, vào ra bằng thăm dò, ngắt và xử lý ngắt, chu trình xử lý ngắt, vào ra bằng ngắt, chu trình vào ra bằng ngắt, mạch điều khiển ngắt 8259; vào ra bằng DMA, chu trình vào ra bằng DMA, mạch điều khiển DMA 8237.

   26 p hiast 25/05/2014 177 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số